جوش شیرین آراد شیمی

جوش شیرین یا سدیم بیکربنات با فرمول شیمیایی NAHCO۳ بی بو، بدون طعم است و دارای خاصیت بازی است بصورت پودری سفید بلورین و جاذب رطوبت است جوش شیرین برای متخلخل کردن خمیر نانوایی استفاده میشود. همچنین برای کم کردن اسید معده و درمان سوزش معده پر کاربرد است جوش شیرین آراد در کیسه‌های ۲۵ […]