.

آدرس: فلکه اول تهران پارس، خیابان گلبرگ (امیری طائمه)، پلاک ۷۹، واحد ۱۵

راه های ارتباطی با بازرگانی هیرو تجارت

تلفن:

۷۷۷۴۲۶۴۱          ۷۷۷۴۲۶۵۳          ۷۷۷۴۲۶۶۹

ایمیل:

info@herotejarat.ir

آدرس کانال تلگرام:

t.me/herotejarat

یک ایمیل برای ما بفرستید