لستین اس ال نچرال

لستین اس ال نچرال

اگر برچسب های مواد غذایی را بخوانید، مطمئنا شما در ترکیب آن ها ماده “لسیتین سویا” را دیده اید. لسیتین سویا یکی از مواد افزودنی مورد استفاده در بازار است .لسیتین سویا به طور گسترده در فروشگاه های مواد غذایی معمولی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.  اغلب از آن به عنوان مواد تشکیل […]